Tiuhti jalostustietokannassa

NICARO'N ANCELIGA

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI57695/12